Psychologia rozwojowa – nowe spojrzenie na edukację

· 23-05-22 · Dla członków

Publikacje naukowe z dziedziny psychologii

Psychologia rozwojowa to nauka o tym, jak ludzie zmieniają się i rozwijają od niemowlęctwa do dorosłości. Bada ona złożone zmiany fizyczne, emocjonalne i społeczne, których ludzie doświadczają z biegiem czasu. Psychologowie rozwojowi dokonali wielu ważnych odkryć dotyczących rozwoju człowieka. Należą do nich: fakt, że dzieci są zdolne do uczenia się już we wczesnym wieku, że wraz z wiekiem rozwijają swoje unikalne cechy osobowości oraz że pewne aspekty inteligencji (takie jak rozumowanie abstrakcyjne) rozwijają się aż do dorosłości.

Znaczenie motywacji w życiu człowieka

Motywacja jest siłą napędową ludzkiego zachowania. Jest tym, co napędza nas do osiągania i zdobywania. Motywacja jest związana z pragnieniem osiągnięć, które jest nieodłączną cechą ludzkiej natury. Ludzie są z natury zmotywowani i dążący do osiągnięcia celu. Pragnienie osiągnięcia celu może nas napędzać na wiele różnych sposobów, np. zdobycie dyplomu, założenie firmy lub osiągnięcie sukcesu w życiu.

Cele te można osiągnąć na wiele różnych sposobów.

Niektórych ludzi do osiągania celów motywuje zysk finansowy, a innych uznanie w miejscu pracy lub publiczne uznanie ich osiągnięć. Motywacja jest potężną siłą, która może prowadzić ludzi do osiągania celów i spełniania marzeń.

Psychologia a procesy poznawcze

Psychologia poznawcza to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem procesów umysłowych, takich jak uwaga, pamięć i percepcja. Psychologowie poznawczy interesują się tym, jak ludzie myślą, uczą się i rozumują. Procesy poznawcze można podzielić na dwie kategorie: automatyczne i kontrolowane.

Procesy automatyczne to takie czynności jak oddychanie i bicie serca. Procesy kontrolowane to na przykład analizowanie sytuacji lub rozwiązywanie zadań matematycznych. Innym rodzajem procesu poznawczego jest metapoznanie, czyli myślenie o myśleniu. Procesy poznawcze można również podzielić na dwie kategorie: przetwarzanie oddolne i przetwarzanie odgórne. Przetwarzanie oddolne polega na tym, że informacje docierają do naszego mózgu za pośrednictwem zmysłów.

Analiza wyników badań nad zaburzeniami psychicznymi

Zaburzenia psychiczne należą do najczęstszych przyczyn niepełnosprawności na świecie i wiążą się z wieloma niekorzystnymi skutkami, takimi jak obniżenie jakości życia, zwiększone ryzyko samobójstwa i zmniejszona wydajność pracy. Ze względu na ich rozpowszechnienie i wpływ, zrozumienie czynników wpływających na zdrowie psychiczne ma zasadnicze znaczenie dla opracowania skutecznych interwencji.

Mimo tych ograniczeń najnowsze badania sugerują, że istnieje wiele czynników ryzyka, które mogą przyczynić się do rozwoju problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym złe traktowanie w dzieciństwie i narażenie na traumę, niski status społeczno-ekonomiczny, izolacja społeczna i pewne predyspozycje genetyczne.

Zastosowanie testu psychologicznego w praktyce

Testy psychologiczne to zastosowanie standaryzowanych testów i innych narzędzi oceny w celu zmierzenia cech poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych danej osoby. Testy psychologiczne są najczęściej stosowane w poradnictwie, edukacji i biznesie. W poradnictwie testy psychologiczne mogą być wykorzystywane do oceny cech osobowości, objawów zdrowia psychicznego oraz mocnych i słabych stron danej osoby.


Dodany przez @pspp

Ostatnio na naszym blogu

alternative
Współuzależnienie - czym jest i jak leczyć?

Współuzależnienie jest to zaburzenie behawioralne, które dotyka ludzi żyjących w bliskich związkach z osobami

Rozwiń
alternative
Jak poprawić swoją umiejętność uczenia się?

Uczenie się jest ważnym elementem każdego dorosłego życia. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszym środowisk

Rozwiń
alternative
Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa?

Istnieje wiele powodów, dla których ktoś może szukać profesjonalnej pomocy. Pierwszym i najbardziej oczywistym

Rozwiń
alternative
Objawy i rodzaje fobii społecznej

Fobia społeczna to stan, który powoduje, że ludzie obawiają się sytuacji społecznych, takich jak wystąpienia p

Rozwiń